Livram in toata tara!

Pagini PRO PLUS

BLOG CONTACT
WISHLIST

Politica de securitate


POLITICA DE SECURITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerintelor minime de
securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal coroborat cu prevederile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,
Societatea SC DECO 22 SRL, cu sediul in Iasi, jud. Iasi, Str. Pacurari, nr. 100, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. J22/2895/2008, CIF RO24522745, cont bancar RO42BACX0000000269804001, cont bancar
TVA RO 42BAXCTVA0000269804019, deschise la Unicredit Bank Iasi, legal reprezentata de catre dl. Rosu
Neculai, in calitate de Administrator, prelucreaza date cu caracter personal in scopuri legitime, cu respectarea
prevederilor legale si a principiilor mentionate in continuare.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace manuale, in conditii care sa asigure securitatea,
confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.
1. DEFINITII
DATE CU CARACTER PERSONAL: Orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o
persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire
la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice,
economice, cultural sau sociale;
CONSIMTAMANT: Acordul neviciat al persoanei vizate de a-i fi prelucrate datele cu caracter personal, care trebuie
sa fie intotdeauna expres si neechivoc;
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: Orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza
asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea,
organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin
transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;
OPERATOR: Orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice,
institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter
personal;
PERSOANA VIZATA: persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate;
UTILIZATOR: orice persoana care actioneaza sub autoritatea operatorului cu drept recunoscut de acces la bazele de
date cu caracter personal.
2. PRINCIPII ALE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
A. NOTIFICAREA: SC DECO 22 SRL asteapta momentan notificarea de la Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

B. LEGALITATEA: Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta si in conformitate cu
dispozitiile legale in vigoare;
C. SCOPUL DETERMINAT: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri determinate,
explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si
ulterior prelucrate;
D. CONFIDENTIALITATEA: Persoanele care prelucreaza, in numele SC DECO 22 SRL, date cu caracter
personal au luat la cunostinta de caracterul confidential al acestor date si au primit instructiuni clare cu
privire la modul de operare al acestora;
E. ACURATETEA DATELOR: SC DECO 22 SRL va lua masurile necesare pentru ca datele inexact sau
incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate sa fie rectificate sau sterse, daca este
cazul;
F. STOCAREA: Datele cu caracter personal nu se stocheaza pentru o perioada mai lunga decat este necesar
pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate(maxim 10 ani);
G. CONSIMTAMANTUL PERSOANEI VIZATE: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia
prelucrarilor care vizeaza date din categoriile mentionate in Legea nr. 677/2001 si alte date prevazute de
acte normative, va fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si
neechivoc pentru acea prelucrare;
H. INFORMAREA: Inainte de prelucrarea datelor cu caracter personal, SC DECO 22 SRL va aduce la
cunostinta persoanelor vizate faptul ca li se vor prelucra date cu caracter personal;
I. PROTEJAREA PERSOANELOR VIZATE: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele cu caracter
personal care sunt prelucrate de SC DECO 22 SRL, dreptul de a intervine aupra acestor date prin
rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor inexact sau incomplete, dreptul de opozitie, dreptul
de a nu fi supuse unor decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror
drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;
J. SECURITATEA: SC DECO 22 SRL va lua toate masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor
cu caracter personal pentru protejarea acestor date impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii,
modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.
3. POLITICA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC DECO 22 SRL va prelucra datele cu caracter personal
exclusiv in scopurile mentionate mai jos, asigurand un nivel de protectie si de securitate adecvat prelucrarilor de
date cu caracter personal.
Orice prelucrare cu caracter personal va fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat
consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru aceasta prelucrare.
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut in urmatoarele cazuri:
A. Cand prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract sau antecontract la care persoana vizata
este parte ori in vederea luarii unor masuri, la cererea acesteia, inaintea incheierii unui contract sau
antecontract;
B. Cand prelucrarea este necesara in vederea protejarii vietii, integritatii fizice sau sanatatii persoanei vizate
ori a unei alte persone amenintate;
C. Cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale a operatorului;
D. Cand prelucrarea este necesara in vederea aducerii la indeplinire a unor masuri de interes public sau care
vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este investit operatorul sau tertul caruia ii
sunt dezvaluite datele;

E. Cand prelucrarea este necesara in vederea realizarii unui interes legitim al operatorului sal al tertului caruia
ii sunt dezvaluite datele, cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile si libertatile
fundamentale ale persoanei vizate;
F. Cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii;
G. Cand prelucrarea este facuta exclusiv in scopuri statice, de cercetare istorica sau stiintifica, iar datele raman
anonime pe toata durata prelucrarii.

Datele personale introduse de catre persoanele ce lucreaza la SC DECO 22 SRL vor fi folosite de SC
DECO 22 SRL numai in scopul declarat al acestei politici. Informatiile si datele stocate pe site-ul
www.proplus.ro, in sectiunea creare cont nou, vor fi folosite numai pentru scopul declarat in cadrul
acestei politici.
Datele cu caracter personal (date de identitate, adresa, cod numeric personal, numar de telefon, adresa de e-mail
sau orice alte asemenea date) colectate de la persoana vizata, vor fi prelucrate si utilizate de catre SC DECO 22
SRL, numai daca persoana vizata si-a dat in mod expres consimtamantul pentru o astfel de prelucrare, cu
respectarea prevederilor art. 7, alin. 2 din Legea nr. 677/2001.
4. SCOPUL COLECTARII DATELOR
SC DECO 22 SRL prelucreaza datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor ce achizitioneaza orice fel de
produs comercializat de SC DECO 22 SRL, precum si ale tuturor persoanelor ce intra pe site-ul www.proplus.ro
si isi creaza cont sau se aboneaza la newsletter.
Datele cu caracter personal (date de identitate, adresa, cod numeric personal, numar de telefon sau orice alte
asemenea date), colectate de la persoana vizata, pot fi prelucrate si utilizate de catre SC DECO 22 SRL atat in
scopul intocmirii unei baze de date cu privire la comenzile derulate in cadrul SC DECO 22 SRL, cat si pentru
eliberarea de facturi aferente contravalorilor comenzilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor
date.
SC DECO 22 SRL colecteaza si o serie de informatii care nu au un caracter obligatoriu (de exemplu: adresa de
email) in vederea imbunatatirii modului de comunicare cu clientii SC DECO 22 SRL, pentru anuntarea
noutatilor (in ceea ce priveste noile produse primite, noile preturi, modificari ale datelor firmei) ce pot aparea in
cadrul SC DECO 22 SRL, utilizand comunicarea prin sistemul postei electronice.
5. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SC DECO 22 SRL indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal.
Pentru a proteja datele cu caracter personal de distrugerea accidentala sau ilegala, de pierderea sau alterarea
acestora si de accesul unor persone neautorizate, SC DECO 22 SRL utilizeaza metode si tehnologii de securitate
pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare.
5.1. IDENTIFICARE SI AUTENTIFICARE UTILIZATORI
Conducerea societatii va desemna din randul personalului SC DECO 22 SRL, persoana/persoanele avand
calitatea de utilizatori autorizati pentru operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Accesul la computerele la care vor fi prelucrate datele cu caracter personal este restrictionat cu cont de utilizator
si parola, fiecare utilizator avand propriul sau cont de utilizator, iar accesul se va face doar de catre utilizatorii

desemnati pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Schimbarea parolelor se face numai de catre
utilizator/utilizatori.
La introducerea parolelor, acestea nu sunt afisate clar pe monitor.
5.2 COLECTAREA DATELOR
Colectarea datelor cu caracter personal se face prin:
- Introducerea directa de catre persoana vizata prin completarea campului disponibil pe www.proplus.ro la
sectiunea creare cont nou
- Utilizatorii care vor colecta si introduce datele cu caracter personal ale persoanei vizate in format fizic (de
exemplu: baza de date, program facturare, contracte de colaborare) intr-un sistem informational.
Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de catre utilizatori. Operatorul a luat masuri
pentru ca sistemul informational sa inregistreze cine a facut modificarea.
Utilizatorilor le-a fost adus la cunostinta faptul ca datele cu caracter personal care sunt prelucrate sunt
confidentiale, precum si riscurile pe care le comporta prelucrarea datelor cu caracter personal, prin semnarea
unui acord de confidentialitate, atasat la contractul de munca.
5.3 ALTE MASURI DE SECURITATE
Calculatoarele si alte terminale de acces sunt instalate in incaperi incuiate si protejate prin sistem de alarma.
Pentru mentinerea securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal (in special impotriva virusilor informatici),
SC DECO 22 SRL va lua masuri care vor consta in:
a) Interzicerea folosirii de catre utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase;
b) Informarea utilizatorilor in privinta pericolului privind virusii informatici;
c) Implementarea unor sisteme automate de devirusare si de securitate a sistemelor informatice;
d) Scoaterea la imprimanta a datelor cu caracter personal se va realiza de catre utilizatori, numai in scopul
pentru care au fost colectate;
e) Se va evita folosirea tastei “Print Screen” de catre utilizatori in timpul unei sesiuni de lucru;
f) Utilizatorii sunt obligati sa isi inchida sesiunea de lucru si calculatorul atunci cand parasesc locul de munca.
Datele cu caracter personal prelucrate si utilizate de catre SC DECO 22 SRL se vor stoca atat pe suport
electronic cat si pe suport de hartie, pe o perioada cuprinsa intre 1 si 10 ani.
6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au
urmatoarele drepturi:
1. Dreptul la informare – dreptul de a obtine de la SC DECO 22 SRL, la cerere si in mod gratuit, pentru o
solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de SC DECO 22 SRL;
2. Dreptul de acces la date cu caracter personal – dreptul de a obtine de la SC DECO 22, la cerere si in mod
gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor cu caracter personal prelucrate de SC
DECO 22 SRL, in special a datelor incomplete sau inexact, pe baza actelor doveditoare;
3. Dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal- dreptul de a obtine de la SC DECO 22 SRL, la
cerere si in mod gratuit, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu
Legea nr. 677/2001;

4. Dreptul de opozitie – dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele
care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) Retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe
baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa
evalueze unele aspect ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea,
comportamentul ori alte asemenea aspecte;
b) Reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia
a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a);
6. Dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care au
fost incalcate.

7. TRANSFERUL IN STRAINATATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate prelucrate de SC DECO 22 SRL nu vor fi transferate in
alte state.

Pentru mai multe detalii si informatii, orice persoana interesata se poate adresa Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, avand urmatoarele date de contact:
Adresa: Bd. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
Tel: +40318059211; +40318059212; Fax: +40318059602
Adresa web: http://www.dataprotection.ro/
Prezenta Politica de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal intra in vigoare la data de 03.05.2018.

SC DECO 22 SRL

Administrator,
Rosu Neculai